Privacy Protocol

EURObizz Academy Privacy Protocol voor edubizz.net

In dit Privacy Protocol voor edubizz.net, hebben we beschreven hoe EURObizz Academy omgaat met persoonsgegevens en het/ vastleggen. voor dit platform. Dit protocol is opgesteld op basis van de wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG/GDPR, ingegaan per 25 mei 2018). Met dit protocol voldoet de EURObizz Academy aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de EURObizz Academy worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld/vastgelegd worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of verstrekt aan andere partijen.

Welke informatie wordt vastgelegd
EURObizz Academy legt de volgende gegevens vast:
* profielinformatie
* contactgegevens

Doelstelling vastlegging informatie
Het doel hiervan is, het laten functioneren van de matchmaking op edubizz.net en om, waar nodig, contact te kunnen opnemen met een natuurlijk persoon, die gebruik maakt van edubizz.net.

Locatie en wijze van vastlegging informatie
Alle informatie wordt online vastgelegd op beveiligde servers in Europa.
Gebruik, beheer of bewerking van data op (mobiele) apparatuur gebeurd alleen op apparatuur die voorzien is van beveiliging door, naar de huidige standaard, veilige wachtwoorden.

Mocht het noodzakelijk zijn tot het offline opslaan van gegevens, dan is ons kantoor alleen toegankelijk via een alarmsysteem met een cijfercode en 2 afgesloten deuren. De codes zijn alleen bekend bij medewerkers en sleutels in bezit van medewerkers en de beheerder van het gebouw. Deze laatste mag alleen ons kantoor betreden na melding vooraf of in duidelijke gevallen van nood.

Informatie van natuurlijke personen die gebruik maken van edubizz.net
Natuurlijke personen kunnen gebruik maken van edubizz.net om toegang te krijgen tot  de geboden faciliteiten op edubizz.net. Hiervoor dient een account/profiel te worden aangemaakt. In het account/profiel van worden de volgende gegevens van de persoon vastgelegd:

* voornaam en achternaam
* emailadres
* een profielfoto
* het IP adres waarvan is ingelogd
* de datum waarop een account/profiel is aangemaakt
* de datum waarop voor het laatst is ingelogd

De persoon kan ook zelf, bij het gebruik van een eigen account/profiel, zelf de gegevens verwijderen. Mocht dit niet lukken, dan kan er alsnog een verzoek worden ingediend om gegevens te verwijderen. Een persoon heeft het recht om vergeten te worden op de website edubizz.net.

Wanneer contactpersonen en leerlingen/studenten staan vermeld op de websites van EURObizz Academy of op andere (media)kanalen die EURObizz Academy gebruikt (zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en Instagram), kan een persoon te allen tijde (digitaal) schriftelijk een verzoek indienen om (een deel van) de informatie te (laten) wijzigen en/of te verwijderen en de toestemming te laten aanpassen of in te trekken.

Dit verzoek kan worden ingediend via:
* het contactformulier op de websites óf
* per email via sales@eurobizz.eu óf
* per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18,
2516AW te Den Haag.

EURObizz Academy is niet verantwoordelijk voor opname van content in zoekmachines, al dan niet opgeslagen in cache. Verzoeken voor verwijdering in zoekmachines zal moeten worden gericht aan de betreffende zoekmachines.

Mocht er onverhoopt iets niet vermeld zien staan in dit privacy protocol, dan kunt u EURObizz Academy verzoeken om aanvullende uitleg of om dit alsnog toe te voegen aan dit privacy protocol. Dit kunt u kenbaar maken via:
* het contactformulier op de websites óf
* per email via sales@eurobizz.eu óf
* per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18,
2516AW te Den Haag.

Door het gebruik van de website edubizz.net, gaat u er mee akkoord, dat indien u van mening bent, dat EURObizz Academy uw privacy heeft geschonden, u dit meld via de bovengenoemde 3 opties binnen uiterlijk 3 weken na de schending. Hiervoor geldt de Klachtenregeling van EURObizz Academy zoals vermeld op de website www.ondernemenopschool.nl. In alle gevallen valt het gebruik van de website onder het Nederlands recht.

Versie 6 november 2020.

Categories


  • No categories

Archives